Ανακύκλωση μετάλλων

Λύσεις διαχείρισης σκραπ μετάλλων για τους κλάδους της βιομηχανίας και της ανακύκλωσης.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ιστορία 40+ ετών

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και σίδερα για ανακύκλωση.

Τεχνογνωσία

Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τεχνογνωσία

Ρεύματα αποβλήτων

Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων μετάλλων με την αξιοπιστία της METECO.

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Εμπειρία 40 ετών

Στη βιομηχανία ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Διεθνής τεχνογνωσία

Μέλος του Bureau of International Recycling με έδρα τις Βρυξέλλες.

Επιστημονικό προσωπικό

Καταρτισμένοι Σύμβουλοι και Τεχνικοί βρίσκονται δίπλα σας.

Σφαιρική υποστήριξη

Σε όλα τα στάδια της αγοράς και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Γιατί εμπιστεύομαι την METECO
ΝΕΑ

Άρθρα &
Ενημέρωση

Στη σύγχρονη οικονομία, η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Μια επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει όχι μόνο να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και να επιδεικνύει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο.