ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Διάλυση παροπλισμένων πλοίων

Διαχείριση παροπλισμένων πλοίων

Διαχείριση παροπλισμένων πλοίων

Σε συνεργασία με ναυπηγεία στην ελληνική επικράτεια, είμαστε σε θέση να ανασύρουμε και να αποσυναρμολογήσουμε κάθε είδους πλοίο ή σκάφος ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ