ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου

Λύσεις ανακύκλωσης μπαταριών

Λύσεις ανακύκλωσης μπαταριών

Αγοράζουμε μπαταρίες μολύβδου-οξέως. Διευκολύνουμε την αποθήκευση και τη συλλογή των μπαταριών παρέχοντας ειδικά παλετοκιβώτια. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται: ηλεκτρολογία, συνεργεία και διαλυτήρια αυτοκινήτων, έμποροι μπαταριών και βιομηχανικές μονάδες.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.