ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγορά τιτανίου προς ανακύκλωση

Σκραπ Τιτανίου

Υπηρεσίες αγοράς τιτανίου

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα κράματα και όλες τις μορφές τιτανίου προς ανακύκλωση. Ανάμεσα στα υλικά που αγοράζουμε συγκαταλέγονται και τα παρακάτω: ρετάλια και γρέζια προερχόμενα από τις βιομηχανίες μετάλλων, κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών και πλοίων και υλικά από εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.