ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Λύσειες εξαγωγών σκραπ μετάλλων

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Παρέχουμε υπηρεσίες αγοραπωλησίας, μεταφοράς, χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνου σε πωλητές και αγοραστές σκραπ μετάλλων. Διαθέτουμε τα συστήματα, τους ανθρώπους και την ευελιξία για να αριστοποιούμε τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στους προμηθευτές και πελάτες σκραπ μετάλλων.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανεξάρτητος οίκος

Η ανεξαρτησία μας ως εμπορικός οίκος προσφέρει ευελιξία και διασφαλίζει ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε όρους ποιότητας, προδιαγραφών και παράδοσης.

Εντολείς ή Διαμεσολαβητές

Όταν δρούμε ως Εντολέας αναλαμβάνουμε τον πιστωτικό κίνδυνο και πωλούμε στον αγοραστή. Όταν δρούμε ως Διαμεσολαβητής, ο πωλητής συναλλάσσεται απευθείας με τον αγοραστή.

Διαχείριση κινδύνων

Η ικανότητα μας στη διαχείριση του κινδύνου που ελλοχεύει στις εμπορικές συναλλαγές σκραπ μετάλλων είναι αυτή που γεννά ευκαιρίες για εμάς και τους πελάτες μας.

Υπηρεσίες μεταφοράς

Παρέχουμε υπηρεσίες επιθεώρησης, φόρτωσης, αποθήκευσης, συσσώρευσης, μεταφοράς και διάθεσης σκραπ μετάλλων και διαχείρισης των σχετικών εγγράφων.