ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακύκλωση παλιών μηχανημάτων

Λύσεις ανακύκλωσης μηχανημάτων

Λύσεις ανακύκλωσης μηχανημάτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Υλοποιούμε τις σχετικές εργασίες βάσει αυστηρών κανόνων ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.