Υπηρεσίες ανακύκλωσης

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας έκτασης 30 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Λύσεις αγοράς σκραπ μετάλλων

Αγορά μετάλλων

Λύσεις αγοράς σκραπ μετάλλων και άλλων αποβλήτων αξιόπιστα και σε ανταγωνιστικές τιμές.

ypiresies-fortosis-kai-metaforas

Μεταφορά μετάλλων

Λύσεις συλλογής και μεταφοράς σκραπ μετάλλων και άλλων αποβλήτων με αδειοδοτημένα φορτηγά οχήματα.

Κάδοι αποθήκευσης μετάλλων

Κάδοι αποθήκευσης μετάλλων

Λύσεις προσωρινής αποθήκευσης σκραπ μετάλλων με την παροχή κάδων με πολλαπλά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη.

Λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων

Αποξήλωση εργοστασίων

Λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων με την εφαρμογή αξιόπιστων και θεσμικά άψογων πρακτικών.

Διαχείριση παροπλισμένων πλοίων

Διάλυση πλοίων

Υπηρεσίες διαχείρισης παροπλισμένων πλοίων και σκαφών σε συνεργασία με γιάρδες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Λύσεις εξαγωγών σκραπ μετάλλων

Εξαγωγές μετάλλων

Υπηρεσίες αγοράς και πώλησης σκραπ μετάλλων στη διεθνή αγορά δευτερογενών πρώτων υλών, αξιόπιστα και σίγουρα.

analysi-metallon-img

Ανάλυση μετάλλων

Λύσεις ανάλυσης της χημικής σύστασης των μετάλλων με την αξιοποίηση υπερσύγχρονων φορητών φασματογράφων.

anixneysi-radienergeias-img

Ανίχνευση ραδιενέργειας

Λύσεις ανίχνευσης ραδιενεργώς εμποτισμένων αποβλήτων με την αξιοποίηση τεχνολογίες ανιχνευτών λειτουργίας ακτίνων Χ.