ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Λύσεις διάθεσης ηλεκτρικών συσκευών

Παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά των παλιών σας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και φροντίζουμε για την υπεύθυνη διάθεση τους στις μονάδες επεξεργασίας. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται: καταστήματα εστίασης, super markets, κέντρα αποθήκευσης τροφίμων, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.