ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Ανακύκλωση οχημάτων

Ανακύκλωση αυτοκινήτων και φορτηγών

Αγορά αυτοκινήτων και φορτηγών

Αγοράζουμε παλιά, τρακαρισμένα και παροπλισμένα αυτοκίνητα για απόσυρση και ανακύκλωση. Είμαστε Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων. Μεταφέρουμε το αυτοκίνητο από το χώρο σας και εκδίδουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, διαγράφοντας οριστικά το αυτοκίνητο σας από τα φορολογικά μητρώα.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.