Μέταλλα και Κράμματα

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκατατάσεις μας έκτασης 30 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση αλουμινίου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση ανοξείδωτου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση μολύβδου

Ανακύκλωση μολύβδου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

αγοράζουμε παλιά σίδερα προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση σιδήρων

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση τιτανίου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Αγοράζουμε ορείχαλκο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση ορείχαλκου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση καλωδίων χαλκού και αλουμινίου

Ανακύκλωση χαλκού

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.