ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ανακύκλωση μετάλλων

Ανταγωνιστικές τιμές αγοράς μετάλλων

Αγοράζουμε για ανακύκλωση σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις μορφές μετάλλων όπως ρετάλια, γρέζια, εξοπλισμό και άλλα. Στους προμηθευτές μας συγκαταλέγονται βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι φορείς καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.