ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγορά σιδήρου προς ανακύκλωση

Υπηρεσίες αγοράς σκραπ αλουμινίου

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά σιδήρου και χάλυβα προς ανακύκλωση. Μεταξύ άλλων αγοράζουμε: ρετάλια και γρέζια, μπετονόβεργες και δομικά στοιχεία, αμαξώματα και άλλα στοιχεία από οχήματα, φορτηγά, τρακτέρ και λεωφορεία, ράγες και άλλο σιδηροδρομικό υλικό, μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό και συσκευασίες σιδήρου.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.