Η αγορά ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ευρώπη

Η ανακύκλωση αλουμινίου απότελει τμήμα της βιομηχανίας αλουμινίου το μέγεθος της οποίας στην Ευρώπη ανέρχεται στα 40 δις ευρώ και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζομένους. Στην Ευρώπη υπάρχουν 220 εργοστάσια αλουμινίου πολλά από τα οποία είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ανακύκλωση αλουμινίου απασχολεί περί τους 30.000 εργαζομένους και το μέγεθος της αγοράς ανέρχεται στα 8.6 δις ευρώ.

Η ανακύκλωση αλουμινίου, μια τράπεζα ενέργειας

Το αλουμίνιο μπορεί να ανακυκλώνεται αεναώς χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ξανά και ξανά χωρίς να αλειώνονται τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Για την ανακύκλωση του αλουμινίου απαιτείται μόνον το 5% της ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή αλουμινίου από πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει ότι το αλουμίνιο αποτελεί μια τράπεζα ενέργειας για μελλοντική χρήση.

Η δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης ενέργειας καθιστά την ανακύκλωση αλουμινίου προτεραιότητα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ανακύκλωση του αλουμινίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σκραπ αλουμινίου. Με τη σειρά της, η διαθεσιμότητα σκραπ αλουμινίου εξαρτάται από τα ποσοστά ανάκτησης και διαχείρισης προϊόντων αλουμινίου τόσο κατά την παραγωγή τους όσο και μετά τη χρήση τους. Οπότε, η  επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης αλουμινίου αποτελεί προϋπόθεση. Απώτερος σκοπός είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενέργεια και η άμυνα απέναντι στην μεταβλητότητα των τιμών αυτής εξαιτίας γεωπολιτικών και άλλων παραγόντων.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ευρώπη

Η Ευρώπη ήδη έχει επιτύχει τα υψηλότερα ποσοστά στην ανακύκλωση αλουμινίου ανά κάτοικο. Περισσότερο από το 50% του αλουμινίου που παράγεται στην Ευρωπαική Ένωση προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι από εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Το αλουμίνιο από δομικές εφαρμογές ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών. Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης, προσαρμοσμένες στις διάφορες μορφές ανακυκλώσιμου αλουμινίου, π.χ. άλλη για άβαφο και χονδρού πάχους αλουμίνιο, άλλη για φόιλ αλουμινίου, άλλη για βαμμένο αλουμίνιο κτλ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στον ιστότοπο European Aluminium.

Ανακύκλωση αλουμινίου από την METECO

Στην METECO συμμετέχουμε στην ανακύκλωση αλουμινίου από το 1977. Προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές για την ανακύκλωση αλουμινίου. Παρέχουμε υπηρεσίες ανακύκλωσης με συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε στο 2310781295 και μάθετε περισσότερα ή επισκεφτείτε τη σελίδα υπηρεσίες ανακύκλωσης αλουμινίου.