ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγορά ανοξείδωτου προς ανακύκλωση

Υπηρεσίες αγοράς σκραπ ανοξείδωτου

Προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά ανοξείδωτου σκραπ προς ανακύκλωση. Ρετάλια και γρέζια προερχόμενα από τις βιομηχανίες και τα κέντρα εξυπηρέτησης ανοξείδωτου χάλυβα, ανοξείδωτα προερχόμενα από εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα, σωλήνες, δεξαμενές και σιλό.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιατί εμπιστεύομαι τη METECO

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Αξιόπιστες συναλλαγές

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Νομοθετική συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.