Την ετήσια έκθεση αποβλήτων πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου 2021. Η υποβολή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ.

Αφορά Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων. Η έκθεση αφορά τα απόβλητα καθώς και εν γένει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση αποβλήτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να υποβάλλεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή:

Βήμα 1ο: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://wrm.ypeka.gr

Βήμα 2ο: Πατήστε στο κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Βήμα 3ο: Συμπληρώστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης και πατήστε σύνδεση.

Πλέον αφού βρίσκεστε στο περιβάλλον την πλατφόρμας υποβολής

Βήμα 4ο: Επιλέξτε το εικονίδιο Εκθέσεις Αποβλήτων.

Βήμα 5ο: Επιλέξτε Συμπλήρωση Έκθεσης Αποβλήτων – 2021

Βήμα 6ο: Στην κατηγορία «Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης» πατήστε το κουμπί Προσθήκη

Βήμα 7ο: Συμπληρώστε τις διαθέσεις αποβλήτων βάσει των στοιχείων στην ετήσια αναφορά που σας έχουμε αποστείλει.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες χρήσης

Συχνές ερωτήσεις