Η ανακύκλωση χαλκού στην Ευρώπη

Η ζήτηση για χαλκό στην Ευρώπη καλύπτεται όλοενα  και περισσότερο από την ανακύκλωση χαλκού. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης Χαλκού (ICSG), το 41,5%  του χαλκού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη προέρχεται από την ανακύκλωση.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης

Η εξέλιξη αυτή συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει την προμήθεια του μετάλλου σήμερα αλλά και στις επόμενες γενιές. Η ανακύκλωση οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 85% της ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή από πρώτες ύλες. Η ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την διατήρηση των πόρων στις χώρες, δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας, εξοικονόμηση χρημάτων και κίνητρο για την ανακύκλωση άλλων υλικών.

Οι χρήσεις του χαλκού από ανακύκλωση

Ο χαλκός μετά την ανακύκλωση του χρησιμοποιείται για τη δημιουργία καινούργιων προϊόντων χαλκού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται, σε ποσοστό 60% σε ηλεκτρικές εφαρμογές λόγω της υψηλής του ηλεκτρικής αγωγιμότητας, σε ποσοστό 20% σε κτιριακές εφαρμογές για την επικάλυψη σκεπών και σε σωληνώσεις, σε ποσοστό 15% σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα και, τέλος, σε ποσοστό 5% με την μορφή κραμμάτων ορείχαλκου και μπρούτζου.

Βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης

Η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης είναι ένα πολυ παραγοντικό ζήτημα. Αρχικά, έχει να κάνει με την εκαπίδευση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανακύκλωση η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα αρχικά στάδια της παραγωγής ενός αγαθού, δηλαδή ακόμη από το στάδιο του σχεδιασμού του. Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικό και ανταποδοτικό πλαίσιο για την βελτίωση του ρυθμού ανάκτησης χαλκού για ανακύκλωση. Διαβάστε περισσότερα για την ανακύκλωση χαλκού στον ιστότοπο Copper Development Association.

Ανακύκλωση χαλκού από την METECO

Στην METECO συμμετέχουμε στην ανακύκλωση χαλκού από το 1977. Προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές για την αγορά χαλκού για ανακύκλωση. Παρέχουμε υπηρεσίες ανακύκλωσης χαλκού με συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε στο 2310781295 και μάθετε περισσότερα ή επισκεφτείτε τη σελίδα υπηρεσίες ανακύκλωσης χαλκού.